Välkommen


CMJ Psykoterapi startades 1999 samtidigt som vi blev legitimerade psykoterapeuter. Vi hade då arbetat under många år med unga som brottades med svår psykologisk och social problematik. Vi samlade under samma år våra slutsatser i en bok som fick titeln Miljöterapi, psykoterapi i strukturerad miljö, där vi systematiserade och skapade en arbetsmodell av våra erfarenheter. Under åren som gått har vi fortsatt arbeta med handledning och utbildning av arbetsgrupper inom institutionsvården,
socialtjänsten m.fl. Under 2012 reviderades och omarbetades det vi skrev 1999, vilket resulterade i boken Miljöterapi.
Våren 2016 gav vi i samarbete ned Gryning vård ut boken: Vägen tillbaka, behandling av barn med uppgivenhetssyndrom.
Vi arbetar också sedan 1999 med psykoterapeutisk behandling, både långa bearbetande psykoterapier samt stödjande samtal och korttidsterapier.
Carina Jönsson har avtal med Region Örebro län inom vårdval för psykoterapi.
Carina har också instruktörsutbildning i MediYoga.
Vill du beställa en bok så gör du det under fliken Böcker.
CMJ Psykoterapi        Adress: Olaigatan 42 703 61  Örebro        E-post: kontakt@cmj-psykoterapi.se       Tel.: 070-5604163