Handledning

Arbetsgrupper

Handledning för arbetsgrupper har målsättningen att stödja gruppens förståelse för sina egna processer samt identifiera hinder och möjligheter
i relation till målgruppen. Handledningen har också syftet att ge förslag på förhållningssätt/bemötande/interventioner som stöd för att nå uppsatta mål. Handledningen är baserad på psykodynamisk och systemorienterad teori.

Chefshandledning

Handledning till chefer sker individuellt och syftar till utveckling i sitt ledarskap genom förståelse för sina egna reaktioner på enskilda medarbetare och arbetsgruppens ageranden. Att finna och utveckla strategier för att kunna stödja medarbetarnas utveckling eller avveckling samt hur tydliga strukturer gynnar verksamheten/företagets möjligheter att utveckling.

Ledningsgrupper

Handledningen syftar till att utveckla ledningsgruppens förmåga till samarbete och förståelse för arbetsgruppens processer. Tydliggöra varje gruppmedlems primära uppgift så att ledningsgruppen arbetar på verksamheten/företagets utveckling.
CMJ Psykoterapi        Adress: Olaigatan 42 703 61  Örebro        E-post: kontakt@cmj-psykoterapi.se       Tel.: 070-5604163