Uppdragsutbildningar i miljöterapi

Utbildningarna vänder sig till organisationer med HVB-verksamhet, antingen med behandlingsinriktning eller till verksamheter för ensamkommande flyktingbarn. Utbildningarna bedrivs geografiskt nära verksamheterna, vilket innebär att utbildarna kommer till er.

Miljöterapiutbildning till HVB-hem med behandlingsinriktning

Utbildningen syftar till att beskriva de processer som uppstår i verksamheter som har till uppgift att ta emot unga människor med en djupgående problematik. Här ingår att få en grundläggande kunskap om hur man strukturerar en miljöterapeutisk verksamhet för att skapa förutsättningar för bearbetning och utveckling, samt hur detta påverkar enskilda medarbetare, arbetsgruppen samt kringsystem. Fokus ligger på att tydliggöra den interaktion som uppstår och hur man terapeutiskt tar tillvara den omedvetna kommunikation som pågår i den dagliga miljöterapeutiska verksamheten.

Utbildningen består av åtta heldagar under en tre månaders period med två sammanhängande dagar per tillfälle.

Finns både som grundläggande utbildning och en fördjupningsutbildning.

Miljöterapiutbildning till HVB-hem med inriktning ensamkommande flyktingbarn

Utbildningen syftar till att beskriva de processer som uppstår i verksamheter som har till uppgift att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Här ingår att få en grundläggande kunskap om hur man strukturerar en miljöterapeutisk verksamhet för att skapa förutsättningar för utveckling och integrering, samt hur detta påverkar enskilda medarbetare, arbetsgruppen samt kringsystem. Fokus ligger på att tydliggöra den interaktion som uppstår och hur man terapeutiskt stödja den unges utveckling och integrering i det svenska samhället.

Utbildningen består av sex heldagar, under en tvåmånaders period med två sammanhängande dagar per tillfälle.

Finns både som grundläggande utbildning och en fördjupningsutbildning.

Våra tidigare uppdragsgivare

Dalslands kommuner
Gryning Vård AB
Vårljus AB
Örebro kommun
CMJ Psykoterapi        Adress: Olaigatan 42 703 61  Örebro        E-post: kontakt@cmj-psykoterapi.se       Tel.: 070-5604163