Psykoterapi

En psykoterapeutisk behandling hos oss vilar i den psykodynamiska traditionen.
Det innebär att terapin är individuellt utformad och den sökandes behov och önskemål ligger till grund för hur terapin utformas.
Du kan söka terapi för ett eller ett fåtal gånger eller för en långvarig och bearbetande psykoterapi.

Carina Jönsson har avtal med Region Örebro län för psykoterapeutisk behandling utifrån LOV (lagen om valfrihetssystem)
CMJ Psykoterapi        Adress: Olaigatan 42 703 61  Örebro        E-post: kontakt@cmj-psykoterapi.se       Tel.: 070-5604163